Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Çocuk Ve Gençlerin Gözüyle Polis Projesi
 
 ÖNSÖZ
 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onay verilerek uygulamaya konulan “Van’da Güvenli Toplum Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençlerle Elele Projesi” İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
Proje kapsamında Van’da yaşayan çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımlarının sağlanarak kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile projeler geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
 
Valiliğimizin desteği ve himayelerinde Van’da görev yapan diğer kamu kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri ile paydaş olarak yaklaşık 36 ayrı proje yürütmekteyiz. Tüm projelerimizde amacımız çocuk ve gençlerimizin suça karşı farkındalığını arttırmak, suçtan uzak tutmak, zararlı ve bağımlılık yapıcı madde kullanımından uzaklaştırmak, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bu projelerimizden bir tanesi olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin gözünden polisi görmek üzere düzenlediğimiz ve öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine pozitif katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.
 


 Çocuk ve Gençlerin Gözüyle Polis Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmamız: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının içerisinde yer aldığı Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan bir takvim ile Van ili merkez, ilçeler ve köyleri dahil olmak üzere 1000’den fazla okulumuza ulaşmıştır.
 
Milli eğitim müdürlüğümüz bünyesindeki değerlendirme komisyonu yaptığı çalışma sonucu her dalda ilk ona giren eserleri tespit etmiştir. İşte bu gün bu başarıyı yakalayan gençlerimizi tebrik ve takdir ediyorum.
 
Gençlerimizin eserlerini planlama, uygulama ve sonucunu alma ile ilgili edindikleri yeni bilgilerin ve yaşadıkları deneyimin kendilerine yeni ufuklar açtığını biliyor ve geleceklerine ışık tutmasını ümit ediyoruz.
 
Mahmut KARASLAN
1. Sınıf Emniyet Müdürü
VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
 

 


 

GİRİŞ

Çocuk ve gençlerin gözüyle polis konulu yarışma ilimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin tümüne yönelik yapılmıştır. İl genelinde yarışmamıza katılım sağlanması için toplam 1000 okul ve yaklaşık yüz bin öğrencimize ulaştırılmıştır.
Raporun devam eden kısımlarında vurgulanacağı üzere yapılan yarışma ile il genelinde bir hareketlilik yaratılmış, sadece öğrencilere ulaşılmakla kalmayıp öğrenci aileleri, öğretmenleri, okul yönetimleri ile temas kurulmuştur. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenci ve aileleri ile yapılan mülakatlarda büyük memnuniyetlerini aktardıkları gözlemlenmiştir. İlimizin uzak köylerinden ilçelerinden zorlu şartlarda merkeze geldiklerini ancak kesinlikle bu durumdan şikayetçi olmadıklarını belirtmişlerdir. Yarışmaya katılan çocuklarının dereceye girmesi ve polis teşkilatımızdan ödül kazanmaları dahası polis ağabeyleri ve ablaları ile eğlenceli dakikalar geçirmeleri ailelerde hayatları boyu unutamayacakları hoş hatıralar bırakmıştır.
Milli eğitim müdürlüğümüz yarışmada önemli ortaklarımızdan biri olmuştur. Okullarımıza ulaştırmak üzere hazırladığımız afişler milli eğitim müdürlüğümüz aracılığı ile gönderilmiştir. Belirli periyotlarda milli eğitim müdürlüğümüzle iletişim kurulmuş, toplantılar düzenlenmiş ve olası aksaklıklar konusunda bilgi alış-verişinde bulunulmuş, çözüm yolları üretilmiştir. Yine yarışmaya katılan eserler ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde toplanmış ve oluşturdukları komisyonlar tarafından dereceye giren eserler belirlenmiştir.
Yarışmamızın ödül töreninde bir araya geldiğimiz öğrenciler, aileler diğer kurum yetkilileri çok etkili bir faaliyet yaptığımızı belirterek bu yarışmayı gelenekselleştirmemizin çok faydalı olacağını bildirmişlerdir.
 

 
YÖNTEM ve UYGULAMA
 
Çocuk ve gençlerin gözüyle polis konulu resim, kompozisyon ve şiir yarışması yapma kararımızı aldıktan sonra aşağıdaki yöntemler izlenmiştir.
(1)   Mart ayı başında birimimizde şube içi toplantı yapılmıştır.
(2)   Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde uygulanmasının daha verimli olacağı değerlendirilmiştir.
(3)   Yarışma için gerekli lojistik hazırlıklar yapılmıştır.
(4)   İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır.
(5)   Yarışma sürecinin devamlılığı takip edilmiştir.
(6)   Dereceye girenlerin ödülleri temin edilmiştir.
(7)   Ödül töreni hazırlıkları ve icrası yapılmıştır.
 
 
Mart Ayı Başında Birimimizde Şube İçi Toplantı Yapılmıştır.
Şubemizde yapılan olağan toplantılarda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününde nasıl bir etkinlik yapılabileceği konusunda fikir alış-verişinde bulunuldu. Yapılacak faaliyetin diğer çalışmalarımızda da olduğu geniş bir hedef kitlesinin olması ve kalıcılığının olması gerekmekteydi.
Çocuk ve Gençlerin Gözüyle Polis konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması “Güvenli Hayat Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençlerle El Ele III” projesine dâhil edilerek ÇOGEP oluru alınmıştır.
Sonuç olarak Van il merkezi, ilçeler ve köylerinde bulunan okullarımızın tümüne ulaşarak çocuk ve gençlerle yönelik, seviyelerine uygun bir dalda yapılması kararlaştırılmıştır. Bu şekilde geniş bir hedef kitlesine ulaşmak amaçlanmıştır.
 
Yarışma İçin Gerekli Lojistik Hazırlıklar Yapılmıştır        
Yarışma kapsamına okullarımıza gönderilmek üzere afişler tasarlanmış ve toplam okul sayısı kadar bastırılmıştır. Gerekli resmi yazışmalar tamamlanmış ve iletişim kanalları belirlenmiştir. Ödül törenine gelecek misafirlerimiz için davetiyeler bastırılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Yarışma süreci ve ödül töreninde gerekli olabilecek ikramlar,  eserlerin sergilenmesi için ihtiyaç olabilecek şövale ayaklar şiir ve kompozisyonların basımlarının yapılması için çalışmalar yapılmıştır.
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Görüşmeler Yapılmıştır.
Yarışma çocuk ve gençlere yönelik olduğu için ve okullar aracılığıyla temas sağlanacağı için ilgili kurumla işbirliği içinde çalışılmıştır. Afişlerimizin müdürlükteki okul kutularına atarak okul duyuru panolarında asılmak üzere gönderimleri sağlanmıştır.
Yine müdürlüklerimizde yarışma eserleri toplanmış ve oluşturdukları komisyon tarafından dereceye giren eserlerin seçimi yapılmıştır. Okullarımızın, eğitimcilerimizin yarışmaya destek vermesi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün teşvikleri alınmıştır. Okullarımıza resmi yazıların gönderilmesi ve gerekli izinlerin çıkarılması sağlanmıştır.
 
Yarışma Sürecinin Devamlılığı Takip Edilmiştir
Afişlerimizin okullara ulaşması duyuru panolarına asılması konuları rutin çalışmalarımız kapsamındaki okullardan ve milli eğitim müdürlüğünden takip edilmiştir. Eserlerin ilgili komisyonlara ulaşıp ulaşmadığı seçimlerinin yapılması konuları takip edilmiştir. Dereceye giren eserler tespit edildikten sonra eser sahipleri ve okullar aranmış ödül töreni yeri ve saati konusunda bilgiler verilmiştir.
 
Dereceye Girenlerin Hediyeleri Temin Edilmiştir
Dereceye giren öğrencilerden her dal için birincilere bisiklet, ikincilere tablet bilgisayar ve üçüncülere fotoğraf makinesi hediye edilmiştir. Yine her alanda ilk üç ten sonraki 10. esere kadar dereceye giren eser sahiplerine kol saati hediye edilmiştir. Toplamda 30 öğrencimize yapılan törenle hediyeleri takdim edilmiştir.
Hediye malzemelerin alımı şubemizce yapılmış ihale süreci, fiyat teklifleri, satın alıma vb. konuların takibi yapılmıştır.
bisiklet_cogeb.JPG

(6)Ödül Töreni Hazırlıkları ve İcrası Yapılmıştır.
Ödül töreninin yapılması için mekan olarak Polis Evi Urartu Toplantı Salonu tahsis edilmiştir. Ödül töreninde yapılacak ikram ve içecekler hazır edilmiş. Salonun ses sistemi, temizliği, eserlerin sergilenmesi için uygun yerlere asılması gibi konuların takibi yapılmıştır.
İl Emniyet Müdürlüğü’müz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, dereceye giren öğrenci ve aileleri, ilgili okulların temsilcilerinin katılımı ile ödül töreni düzenlenmiştir.
 
hazirlik_cogeb.JPG
 hazirlik_cogeb_2.JPG
hazirlik_cogeb_3.JPG


cogep-1.png