Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Yabancılar Şube Müdürlüğü İşlemleri
 
YabancilarSubeislemleri.jpg

YABANCILARA MAHSUS İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
İKAMET TEZKERESİ (Çalışma Amaçlı- Özel Sektörde)                  
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)            
4-4 Adet Fotoğraf                             
5-Çalışma Bakanlığının İzin Yazısının aslı ve fotokopisi                        
6-Şirket İmza Sirkülerinin Noter Tastikli Aslı                                   
7-Şirketin Faaliyet Belgesi                                            
8-Şirketin Vergi Levhası                                     
9-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin Noter Tastikli Aslı      
10-Daha önce İkamet Tezkeresi almış ise aslı ve tüm yazılı sayfalarının fotokopisi                                 
11-Maliye Harcı alındı belgesi                                             
12-206.00 TL İkamet Tezkeresi bedeli
NOT: Kurumlarda çalışacaklardan (1.,2.,3.,4.,5.,10.,12. maddeler) ile resmi yazı.
 
İKAMET TEZKERESİ (Trustik Amaçlı)                                  
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)           
4-4 Adet Fotoğraf                                                          
5-T.C. Vatandaşı yanında kalıyor ise taahhütname veya Banka Dekontu                            
6-Maliye Harcı alındı belgesi                                                           
7-206.00 TL İkamet tez.bedeli                                      
NOT: 1 Takvim yılında bir kez trustik ikamet izni verilir, vize süresini geçirenlerin işlemleri kabul edilmez, şahıs bizzat kendisi başvuruda bulunacak.
 
İKAMET TEZKERESİ (Montaj ve İş Görüşmesi)
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)           
4-4 Adet Fotoğraf                             
5-Dış Temsilcilikten (Konsolosluktan) alınmış iş görüşmesi belgesi                       
6-Ticaret veya Montaj amaçlı vize                          
7-Şirket İmza Sirkülerinin Noter Tastikli Aslı                                   
8-Şirketin Faaliyet Belgesi                                           
9-Şirketin Vergi Levhası                                    
10-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin Noter Tastikli Aslı      
11-Daha önce İkamet Tezkeresi almış ise aslı ve tüm yazılı sayfalarının fotokopisi                                 
12-Vekalet ile müracaatta bulunulmuş ise Vekaletin Noter tasdikli aslı ve vekilin kimlik fotokopisi              13-Maliye Harcı alındı belgesi                                       
14-206.00 TL İkamet Tezkeresi bedeli
NOT: 1 Takvim Yılında bir kez montaj ve iş görüşmesi için ikamet izni verilir.
 
İKAMET TEZKERESİ (İkametli Yakını Yanında)                              
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)           
4-4 Adet Fotoğraf
5-Noterden Taahhütname veya Banka Dekontu                               
6-Maliye Harcı alındı belgesi                                                           
7-206.00 TL İkamet tez.bedeli                                   
  
İKAMET TEZKERESİ (İkametli Çocuğu Yanında )                          
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)           
4-4 Adet Fotoğraf                  
5-Daha önce İkamet Tezkeresi almış ise aslı ve tüm yazılı sayfalarının fotokopisi           
6-T.C. Vatandaşı çocuğu 18 yaşından büyük ise Noter Tasdikli taahhütnamesi.
7-206.00 TL İkamet tez.bedeli                                      
 
İKAMET TEZKERESİ (T.C. Vatandaşı Çocuğu Yanında )                            
1-İkamet Talep Dilekçesi (Yabancılar Şb. Müd. )                            
2-İkamet Beyanname Formu            
3- Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)           
4-4 Adet Fotoğraf                             
5-Daha önce İkamet Tezkeresi almış ise aslı ve tüm yazılı sayfalarının fotokopisi           
6-T.C. Vatandaşı çocuğu 18 yaşından büyük ise Noter Tasdikli taahhütnamesi.
7-T.C. Vatandaşı çocuğu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi               
8-İlk müracaatta çocuğun doğum belgesi
9-Çocuk Türkiyede doğmuş ise Nüfus Müd.den alınmış doğum belgesi    
10-206.00 TL İkamet tez.bedeli                                   
 
ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
1- Dilekce
2- İkamet Beyanname Formu
3- 4 adet vesikalık fotoğraf
4- Pasaportun aslı
5- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
6- Yeni tarihli öğrenci belgesi
7- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.
8- 206.00 TL İkamet tez.bedeli
 
İKAMET TEZKERESİ  (T.C.Eşi Yanında)                
1)Dilekçe (Yabancılar Şb. Müdürlüğü”ne )                       
2)Pasaport fotokopileri ( 1 suret-Fotoğraf, son giriş tarihi ve geçerlilik süreleri olan bölümler)                       
3)Evlilik cüzdanı fotokopisi (İlk 3 sayfa )                        
4)5 Adet Fotoğraf + 1 adet eşin fot.                                
5)İkamet Tez.Formunun doldurulması.                          
6)T.C. Vat.Eşin Kimlik Fotokopisi                                  
7)Vukuatlı nüfus kayıt Örneği                                        
8)Nüfus Md.(T.C. eşinin adrs dayalı kayıt belg.)       
9)Maliye Harcı alındı belgesi                                                      
10)206.00 TL İkamet tez. Bedeli (İlk kez tezkere alanlar için)
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • VanGuzel
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS