Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Van Emniyet Müdürlüğü - İlanen Tebliğ
27.06.2018  
VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapmış olan Eski Komiser Cemil CANSEVER’e hitaben;

Emniyet Genel Müdürlüğünün EBYS-2018020813555039064 sayılı yazısında; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü ve 96’ncı maddeleri gereğince 20/07/2016 tarihinden geçerli memuriyetten çekilme talebinizin Bakanlık Makamı’nın 08/02/2018 tarihli olurları ile uygun görüldüğü ve yazıda belirtilen işlemlerin tamamlanması gerektiği Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı anlaşıldığından ve şahsınıza ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun İlanen Tebligat başlıklı 28’inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda özet olarak belirtilen yazının, ilanın yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günün sonunda tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/06/2018
 
 
 
 
VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
 
Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapmış olan Eski Komiser Cemil CANSEVER’e hitaben;

Polis Akademisi Başkanlığının …/03/2018 tarih ve 2018030616335890355 sayılı yazısında; 

Mecburi hizmetini tamamlamadığınızdan Polis Akademisine yapılan masrafların yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak geri alınması istenmiş ve Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde 09.03.02018 tarihinde geçerli 303,70 TL tutarında 254650 dosya numarası ile kişi borcu dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı anlaşıldığından ve şahsınıza ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun İlanen Tebligat başlıklı 28’inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda özet olarak belirtilen;  Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde adınıza açılmış olan 303,70 TL tutarında 254650 dosya numarası ile kişi borcunu ödemeniz gerektiği, ilanın yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günün sonunda tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/06/2018
 
 
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • VanGuzel
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS